ספר אל או ההחק

1

I

כא
עבור האל והמעריץ אני כלום: הם לא רואים אותי. הם כנמצאים על פני האדמה; אני השמים, ואין כאן אלוהים אחר מלבדי, ואדוני חדית.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.