ספר אל או ההחק

1

I

כד
אני נוית, ומלתי היא שש וחמשים.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.