ספר אל או ההחק

1

I

כח
אף אחד, נשם האור, חלש & קוסם, מהכוכבים, ושניים.
כט
כי אני מחולקת למען האהבה, למען סיכוי האיחוד.
ל
זוהי יצירתו של העולם, שכאב החלוקה הוא ככלום, ושמחת ההתפרקות היא הכל.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.