ספר אל או ההחק

1

I

מב
שזה יהיה מצב הרבים מוגבל ומאוס. כך עם כולכם, אין לכם כל זכות מלבד לעשות כרצונכם.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.