ספר אל או ההחק

1

I

נב
אם לא כך יהיה הדבר; אם תבלבלו את סימני החלל, באומרכם: הם אחד; או באומרכם, הם רבים; אם הטקס לא תמיד יהיה למעני: אז תצפו לדינו הנורא של רא־הוור־כוית!

This feature is disabled because you don't have a secure connection.