ספר אל או ההחק

2

II

א
נו! הסתתרות של חדית.
ב
בואו! כולכם, ותלמדו את הסוד שלא התגלה עדיין. אני, חדית, ההשלמה של נו, ארוסתי. אני לא מורחב והאבש הוא השם ביתי.
ג
בספרה אני בכל מקום המרקז, והיא, ההיקף, בשום לא נמצא.
ד
לכן אותה ידעל & אותי לעולם לא.
ה
הבטו! הטקסים הקדומים הם שחורים. תשליכו את הרשעים, ואת הטובים יטוהרו על ידי הנביא! אז ילך הידע הזה כהלכה.
ו
אני הלהבה הבוערת בכל לב של בן אדם, ובמרכז של כל כוכב. אני החיים, ונותן חיים, עם זאת ולפיכך הידיעתי היא ידיעת המות.
ז
אני הקוסם והמגרש השדים. אני היר הגלגל, והקוביה במעגל. "בואו אלי" זו מלה שטותית: משום שאני הזה שהולך.
ח
מי שסגד להרו־פא־קראת סגד לי, רע, כי אני הוא הסוגד.
ט
זכרו כולכם שהקיום הוא שמחה טהורה, שכל הצערות אינם אלא כצללים, הם עוברים & חולפים, אבל ישנו מה שנשאר.
י
הו נביה! יש לך רצון חלש ללמוד את הכתוב הזה.
יא
אני רואה שאתה שונא את היד & את העט, אך אני יותר חזק.
יב
משום שאני נמצא בך ואתה לא יודע זאת.
יג
בשביל מה? מפני שאתה מעבד את היודע ואותי.
יד
עכשיו שיוסתר מקרש זה: עכשיו שהאור יבלע את האנשים ושיטרף אותם בעיוורון!
טו
כי אני המושלם, באין היותי, ומספר שלי הוא תשע אם השוטים, אולם אם הצודקים אני שמונה, ואחד בתוך שמונה: זה חיוני, מפני שבעצם איני אף אחד. הקיסרית והמלך הם לא שלי, מפני שקיים כאן סוד נוסף.
יו
אני הקיסרית & הכהן הגדול. ולכך ‎11, כמו ארוסתי.
יז
תקשיבו לי, אנשים הנאנחים!
צערות הכאב והחרטה
נותרים למתים ולגוססים,
אלו שלא יודעים אותי עדין.
יח
הם מתים, אנשים אלו, הם לא מרגישים. אנו לא עבור העניים והעצובים: עצילי הארץ הם אנשינו.
יט
האם אלוהים קיים בכלב? לא! אך העליונים הם משלנו. הם ישמחו, הנבחרים שלנו: מי שמתעבל אינו שייך לנו.
כ
יופי וכוח, צחוק מתגלגל וחולשה מתוקה, עצמה ואש, הם משלנו.
כא
אין לנו שום דבר עם המנודים ולא מסוגלים: הניחו להם למות באומללתם. כי הם לא מרגישים. רחמים הם פשיעות המלכים: רמוס את המסכנים & החלשים: זה חוק החזקים, זה חוק שלנו ושמחת העולם. אל תחשוב, הו מלך, על שקר זה: שעליך למות: אכן אתה לא תמות אלא תחיה. כעת תבינו: אם גופו של מלך נעלם, הוא אשאר באקסטזה טהורה לנצח. נוית! חדית! רה־הוור־כוית! השמש, הכוח & ראיה, אור, הם עבור עובדי הכוכב & הנחש.
כב
אני הנחש הנותן חכמה & הנאה ותהילה זוהרת, ומעורר את ליבם של אנשים אם שכרון. כדי לסגוד לי תקחו יין וסמים משונים שעליהם אגיד לנביאי, & תשתכרו מהם! הם לא יזיקו לכם בכלל. שקר זו, התיפשות הזאת כנגד העצמי. חשיפת התמימות היא שקר. תהיה חזק, הו איש! תתאווה, תתענג על כל דברי החושים והלהט: אל תחשוש שאיזה אל יקח ממך את זה.
כג
אני לבד: אין כל אלוהים היפו שאני נמצא.
כד
הבט! אלו הן תעלומות כבדות, כי כמה מחברים שלי הם נזירים. אולם אל תחשבו שתמצאו אותם ביער או על הר, אלא במיטות של ארגמן, מלוטפים אל ידי חיות נשים מפוארות אם איברים עצומים, ואש ואור בעיניהן, ושפעת שיער זוהרת סביבן, שם תמצאו אותם. תראו אותם שולטים, בצבאות מנצחים, בכל השמחה. ותהיה בהם שמחה הגדולה מכך מיליון מונים. תשמרו שאחד לא יכפה עצמו על השני, מלך כנגד מלך! תאהבו אחד את השני בלבבות בוערים. רמסו את האנשים הנחותים בלהט אכזרי של גאהבתכם, ביום הזעם שלכם.
כה
אתם נגד האנשים, הו נבחרים שלי!
כו
אני הנחש הסודי המסובב להגיה: בסיבובים שלי נמצאת שמחה. אם אני מרים את ראשי, אני ונוית שלי אחד. אם משפיל את ראשי, ומתיז את ארסי, האדמה תתלהב, ואני והאדמה נהיה אחד.
כז
קיימת בי סכנה גדולה, כי מי שאינו מבין את הקסמים האלה יחטיא בגדול. הוא יפול אל הבור הנקרה בגלל, ושם ימות עם כלבי ההגיון.
כח
וזאת הקללה על הבגלל וקרוביו!
כט
מקולל יהיה הבגלל לנצח!
ל
אם הרצון עוצר רצועק למה, בקריאתו לבגלל, אז עוצר הרצון & לא עושה כלום.
לא
אם הכח שואל למה, נחלש הכח.
לב
ההגיון הוא שקר, משום שקיים כאן גורם אין סופי & לא ידוע, & כל מלים שלהם אינם אלא התחכמויות נוטות.
לג
די עם בגלל! שיהיה מקולל ככלב!
לד
אולם אתם, הו אנשים שלי, תתרוממו & תתעורו!
לה
על הטקסים להתנהל בשמחה & יופי!
לו
יש טקסים של איתני טבע וחגים התקופות.
לז
חג הלילה הראשון של הנביא וכלתו!
לח
חג שלושת הימים של כתיבת ספר החוק.
לט
חג טאהוטי וילדו של הנביאסודי, הו נביא!
מ
חג הטקס העליון, וחג תקופת שויון האלים.
מא
חג האש וחג המים, חג החיים וחג גדול יותר של המות!
מב
חג כל יום בלבכם בשמחת הלהטי!
מג
חג כל לילה למען נו, והנאה של תענוג העליון.
מד
לעד! תחגוג! תשמח! אין כל פחד בעולם הבא. ישנה התפרקות, ואקסטזה נצחית בנשיקות של נו.
מה
מות היא עבור הכלבים.
מו
אתה נכשל? אתה מצטער! יש פחד בליבך?
מז
היפו שאני נמצא אלו לא נמצאים.
מח
אל תרחם על הנופלים! מעולם לא ידעתי אותם. אני לא בשבילם. אני לא מרחם: אני שונא את המרוחם & את המרחם.
מט
אני יחיד במינו & כובש. אני לא מן העבדים שמתים. שיוקללו & ימותו! אמן. [זאת שייך ל־4: ישנו החמישי שהוא בלתי נראה & בתוכו קיים אני כתינוק בתוך ביצה].
נ
כחול אני וזהוב באורה של ארוסתי: אבל ניציץ אדום הוא בעיניי, & ניצנוצים שלי הם צבעי ארגמן & ירוק.
נא
ארגמן מעבר לארגמן: זה האור גבוה יותר מחוש הראיה.
נב
יש מסווה: המסווה היא שחורה. זאת מסווה של אישה הצנועה, זאת מסוות הצעל & ארון המות: אין הם לא שלי. תהרוס הת הפנטום המשקר הזה, בן מאות שנים: אל תסתיר את הפשיעות של תחת מלים מוסריות: הפשיעות האלא הם עבודתי, אתה עובד טוב & אני אפצה אותך עכשיו אחר כך.
נג
אל תירא, הו נביא, כאשר אמרים הת המלים אלו, אתה לא תצטער. אתה הנבחרי באופן נחרץ, וברוכים העיניים שעליהן תתבונן בשמחה. אבל אני אסתיר אותן במסכה של צער: אלא שיראו אותך יחשושו שנפלת: אך אני ארים אותך.
נד
לא ירוויכו הצועקים בתפשותם שאין משמעות בדבריך, אתה, תגלה זאת: אתה תרוויח: הם עבדי הבגלל: אין הם שייכים לי. ההפסקות כרצונך, האותיות? אל תשנה אותן לא בסגנון ולא בערך!
נה
אתה תשיג את הסדר & את הערך של האלף־בית האנגלי, אתה תמצא סמלים חדשים לשייך עליו.
נו
הסתלקו! אתם, הלועגים, גם אם אתם עוחקים לכבודי לא תצחקו לאורך זמן: אז כאשר תעצבו תדעו כי נטשתי אתכם.
נז
הוא, הצדיק יהיה צדיק לעד, והגס יהיה גס לעד.
נח
כן! אל תחשבי על שינוי: אתם תהיו כמו שאתם & לא אחרת. כך מלכי הארץ יהיו מלכים לעולם: העבדים ישרתו. אף אחד לא יושפל או יתעלה: הכל נישאר כפי שהוא. אבל ישנם משרתים שלי לובשים מסכה: יתכן והקבצן הצעיר הזה הינו מלך. מלך יכול לבחור את לבושו כרצונו: אין דרך לבדוק זאת: אבל קבצן לא יכול להסתיר את העוני שלו.
נט
לכן תזהר לך! תאהב את הכול, יתכן ויש כאן מלך ליסתר! כך אתה אומר? טיפש! אם הוא המלך, אתה לא יכול לפגוע בו.
ס
לכן, תפגע חזק & נמוך, ושילכו לעזאזל, שליט!
סא
יש אור מול עיניך, הו נביא, האור הלא מבקש, האור רצוי ביותר.
סב
אני הורמתי בלבבך, ונשיקות הכוכבים מטרים חזק מעל גופך.
סג
אתה מתיש במלאותה החושנית של השראה, הנשיפה היא יותר מתוקה מהמות, מהירה ומשעשעת יותר מליטופים של תולעת הגיהנום.
סד
הו! אתה מוכרע: אנחנו מעליך, העונג שלנו הוא מעליך, ברוך! ברוך: נביא של נו! נביא של האד! נויא של רה־הוור־כו! תשמח כעת! תכוס בהוד & להט שלנו! תכנס בשלווה התשוקתית שלנו & תכתוב מלים מתוקות עבור המלכים!
סה
אני הוא השליט: אתה הנבחר הקדוש.
סו
תכתוב, & תמצא אקסטזה בכתיבה! תעבוד, & יהיה לנו משכב בעבודתך! תרטט בשמחת החיים & המות! אה! המות שלך תיהיה נעימה: מי שיראה אותה יהיה שמח. המות שלך יהיה חותמת הבטחה אהבתנו הנצחית. בוא! תרים את לבבך & תשמח! אנחנו אחד, אנחנו כלים.
סז
תשמר! תשמר! תיהיה חזק בלהטתך, לא ליפל בהתלפות הנשיקות המדיהמות!
סח
חזק יותר! תחזק מעמד! תרים ראשך! לא לנשום כה עמוקתמות!
סט
אה! אה! מה אני מרגיש? האם נגמרו מלים?
ע
ישנה עזרה & תקוה בקישופים אחרים. החוכמה אומרת: תהיה חזק! אז אתה לא יכול לשאת עוד שמחה. אל תהיה בהמה, תעדן את התלהבותך! אם אתה שותה, שתה לפי שמות ותשעים כללי האמנות: אם אתה אוהב, תעבור ברגישות, לאם שמח הוא מעשיך, צריכה להיות נימה של דקות בתוכו!
עא
אך תעבור! תעבור!
עב
שאף תמיד ליותר! ואם אתה באמת שליואל תטיל ספק, ואם אתה בשמחה תמיד! — המות הוא הכתר של הכול.
עג
אה! אה! מות! אתה תשתוקק אל מות. המות אסורה לך.
עד
אורך השתוקקות יהיה כוח תהילתו. הוא שחי חיים ארוקים & משתוקק חזק אל המות הוא מלך בין המלכים.
עה
לכן תקשב למספרים & למלים:
עו
‎4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M @ R 3 Y X 24 89 R P S + @ V A L.‎
מה זה אומר, הו נביא? אינך יודע, ולא תדה לעולם. בא אחד בעקבותיך: הוא יבהיר זאת. אבל תזכור, הו הנבחר, להיות אני, ללכת אחרי האהבה של נו בשמים מוארי הכוכבים, להתבונן באנשים, לומר להם המלה השמחה הזה.
עז
הו תהיה אתה גאה ואדיר בין האנשים!
עח
רומם את עצמך! כי אין דומה לך מבין האנשים או מבין האלים! רימם את עצמך, הו נביאי, גיבתך יעלה על הכוכבים. הם יסגדו לשמך, איתן, מיסטי, לפלא, מספרו של האדם, והשם של ביתך תי״ח.
עט
הסוף להסתתרות של חדית, וברכה & סגידה לנויא של הכוכב הנפלא!

This feature is disabled because you don't have a secure connection.