ספר אל או ההחק

2
ט
זכרו כולכם שהקיום הוא שמחה טהורה, שכל הצערות אינם אלא כצללים, הם עוברים & חולפים, אבל ישנו מה שנשאר.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.