ספר אל או ההחק

3
עד
ישנו הוד בשמי נסתר ומפואר, כמו שמש חצות היא הבן לנצח.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.