ספר אל או ההחק

4
ספר החוק נכתב
והוסתר.
אוום. הא.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.