Liber AL vel Legis

2
21
Vi har ingenting med de utstötta och de odugliga: låt dem dö i sin misär. Ty de känner inte. Medlidande är konungars last: trampa ned de eländiga & de svaga: detta är de starkas lag: detta är vår lag och världens glädje. Tänk inte, o konung, på den lögnen: Att Du Måste Dö: sannerligen skall du inte dö, utan leva. Låt det nu vara förstått: Om Konungens kropp upplöses, skall han förbli i ren extas för alltid. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrka & Syn, Ljus; dessa är för Stjärnans & Ormens tjänare.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.