ספר אל או ההחק

2
סב
אני הורמתי בלבבך, ונשיקות הכוכבים מטרים חזק מעל גופך.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.