Liber AL vel Legis

Księga Praw

sub Figurâ CCXX

jak wydana przez XCIII = 418
do DCLXVI

1

I

1
Had! Ujawnieniu Nuit.
2
Odsłaniającym towarzystwo nieba.
3
Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą.
4
Każda liczba jest nieskończoną; nie ma różnicy.
5
Pomóż mi, o wojowniczy panie Panie Teb, w mym odsłonięciu przed Dziećmi ludzi!
6
Bądź ty Hadit, moim tajemnym centrum, mym sercem i mym językiem!
7
Spójrz! To jest objawionym przez Aiwassa, posłańca Hoor-paar-kraata.
8
Khabs jest w Khu, nie Khu w Khabs.
9
Czcij więc Khabs, i ujrzyj me światło rozlane nad wami!
10
Niech słudzy moi będą nieliczni i tajemni: Im przyjdzie rządzić licznymi i znanymi.
11
Głupcami są ci których ludzie wielbią; i ich Bogowie i ludzie ich są głupcami.
12
Wstąpcie naprzód pod gwiazdy, o dzieci, i napełnijcie się miłością do syta!
13
Jestem nad wami i w was. Moja ekstaza jest w waszej. Moją radością jest widzieć waszą radość.
14
Ponad oklejnoconym lazurem
Naga wspaniałość Nuit jest;
Ona schyla się w ekstazie by pocałować
Tajemne ognistości Hadita.
Skrzydlata kula, gwiaździsty nieboskłon,
Są moje, o Ankh-af-na-Khonsu!
15
Teraz wy wiedzcie iż wybranym kapłanem i apostołem nieskończonej przestrzeni jest książę-kapłan Bestia; jemu i jego kobiecie, zwanej Szkarłatną Kobietą, dana jest wszelka moc. Oni niech gromadzą me dzieci w swej zagrodzie: oni niech wniosą chwałę gwiazd w serca ludzi.
16
Bo on jest zawsze słońcem, a ona księżycem. Lecz jego jest uskrzydlony tajemny promień, a jej opadające światło gwiazd.
17
Lecz wy nie jesteście tak wybrani.
18
Płoń na ich czołach, o wspaniały wężu!
19
O kobieto z lazurowymi powiekami, schyl się nad nimi!
20
Klucz rytuałów tkwi w tajemnym słowie którym go obdarowałam.
21
Z Bogiem i Wielbicielem nie mam nic: oni nie widzą mnie. Oni są jak na ziemi; Ja jestem Niebem, i nie ma żadnego innego Boga poza mną i mym panem Hadit.
22
Więc teraz, wam jestem znana pod imieniem Nuit, lecz jemu pod imieniem tajemnym, które wyjawię mu kiedy już ostatecznie mnie pozna. Skoro ja jestem Nieskończoną Przestrzenią i Nieskończonymi Gwiazdami, wy także tak czyńcie. Wiążcie nicość! Oby nie powstawała żadna różnica między wami a jakimikolwiek innymi rzeczami, ponieważ przez to przychodzi ból.
23
Lecz ktokolwiek skorzysta z tego, oby on był wodzem wszystkiego!
24
Ja jestem Nuit i mym słowem jest sześć i pięćdziesiąt.
25
Dziel, dodaj, mnóż , i pojmuj.
26
Wtedy rzekł prorok i niewolnik pięknej: Kim jestem ja, i jaki winien być znak? Więc ona odpowiedziała mu, schylając się jako liżący, wszechdotykający, wszechprzenikający płomień niebieskości; jej śliczne dłonie na czarnej ziemi, jej giętkie ciało sklepione dla miłości, i jej miękkie stopy nie szkodzące małym kwiatkom: Ty wiesz! I znakiem niech będzie moja ekstaza, świadomość ciągłości istnienia, wszechobecność mojego ciała.
27
Wtedy kapłan odpowiedział i rzekł do Królowej Przestrzeni, całując jej śliczne brwi, i rosa jej światła skąpała całe jego ciało w słodko pachnącym zapachu potu: O Nuit, ciągła w Niebie, niech to będzie zawsze tak: niech ludzie nie mówią o Tobie jak o Jednej lecz jak o Żadnej; i niech lepiej nie mówią o tobie wcale skoro ty jesteś ciagłą!
28
Żadna, oddychająca bladym i czarodziejskim światłem gwiazd, i podwójna.
29
Ponieważ ja jestem rozdzielona w imieniu miłości, dla szansy złączenia.
30
W tym jest kreacja świata, że ból rozdzielenia jest niczym, a radość rozłączenia wszystkim.
31
O tych ludzkich głupców i ich niedole nie troszcz się ty wcale! Oni niewiele czują;co jest, jest równoważone miałkimi radościami; Lecz wy jesteście moimi wybranymi.
32
Bądźcie posłuszni memu prorokowi! Podążajcie za próbami mej wiedzy! Szukajcie tylko mnie! Wtedy radości mej miłości wyzwolą was od wszelkiego bólu. Jest tak: przysięgam wam to na sklepienie mojego ciała, na moje święte serce i język; na wszystko co mogę dać, na wszystko czego pragnę od was wszystkich.
33
Wtedy kapłan wpadł w głęboki trans lub omdlenie, i rzekł do Królowej Nieba: Wpisz w nas próby; wpisz w nas rytuały; wpisz w nas prawo!
34
Lecz ona rzekła: prób ja nie piszę: rytuały niech będą na wpół znane i wpół zakryte. Prawo jest dla wszystkich.
35
To co piszesz jest potrójną księgą Prawa.
36
Mój skryba Ankh-af-na-khonsu, kapłan książąt, niech nie zmieni jej nawet w jednej literze; lecz by nie utracono rozumu, niech skomentuje ją poprzez mądrość Ra-Hoor-Khu-ita.
37
Także mantry i zaklęcia; obeah i wanga; dzieło różdżki i dzieło miecza; tych on niech się uczy i naucza.
38
On musi nauczać; ale próby może uczynić surowe.
39
Słowem Prawa jest Θελημα.
40
Kto nazwie nas Thelemitami źle nie uczyni, jeśli przyjrzy się tylko w to słowo z bliska. Ponieważ są w nim Trzy Stopnie, Pustelnik, i Kochajacy, i Człowiek Ziemi.Czyń wolę swą, niechaj będzie całym Prawem.
41
Słowem Grzechu jest Ograniczenie. O mężczyzno! Nie odmawiaj twej żonie jeśli ona pragnie! O kochający, jeśli taka twa wola, odejdź! Nie masz węzła który może połączyć rozdzielonych prócz miłości: wszystko inne jest przekleństwem. Przeklęte! Przeklęte niech będzie to na eony! Piekło.
42
Niech to będzie tym stanem wielości uwiązanym i wstrętnym. Tak z tobą całym: nie masz żadnego prawa prócz czynienia twej woli.
43
Czyń ją i nikt inny nie powie nie.
44
Ponieważ czysta wola, niełagodzona zamiarem, uwolniona od żądzy rezultatów, jest na każdy sposób doskonałą.
45
Doskonałe i Doskonałe sa jednym Doskonałym a nie dwoma; nie, są niczym!
46
Nicość jest tajemnym kluczem tego prawa. Żydzi zwą go sześćdziesiąt jeden; ja nazywam go osiem, osiemdziesiąt, czterysta osiemnaście.
47
Lecz oni mają połowę: łącz twą sztukę tak aby wszystko zanikło.
48
Moj prorok jest głupcem ze swoim jeden, jeden, jeden; nie są one Bykiem i nicością poprzez Księgę?
49
Odwołane są wszystkie rytuały, wszystkie próby, wszystkie słowa i znaki. Ra-Hoor-Kuith zajął swe miejsce na Wschodzie przy Equinoxie Bogów; i niech Asar będzie z Isą, którzy także są jednym. Lecz oni nie przychodzą ode mnie. Niech Asar będzie wielbicielem, Isa cierpiącą; Hoor w swoim tajemnym imieniu i wspaniałości jest wtajemniczającym Panem.
50
Należy rzec słowo o Hierofantycznym zadaniu. Spójrz! Są trzy próby w jednej, i mogą być one opisane na trzy sposoby: ogólny musi przejść przez ogień; subtelny niech będzie wypróbowany w intelekcie, a wzniosły wybrańców wzięty w najwyższym. Tak macie gwiazdę i gwiazdę, system i system; niech jeden nie zna dobrze drugiego!
51
Są cztery bramy do pewnego pałacu; jego podłoga jest ze srebra i złota, lapis lazula i jaspis są w nim; i wszystkie rzadkie zapachy, jaśmin i róża, i godła śmierci. Niech przejdzie on po kolei albo naraz przez cztery bramy; niech stoi on na podłodze pałacu. Czy nie utonie? Amn. Ho! wojowniku, a gdyby twój sługa utonął? Lecz są środki i środki. Bądźcie więc doskonali: noście wszyscy wspaniałe stroje, jedzcie bogate strawy i pijcie wina słodkie i wina pieniące! Napełnijcie się także do syta i woli miłością, jak chcecie, kiedy, gdzie i z kim chcecie! Lecz zawsze ku mnie.
52
Jeśli to byłoby niewłaściwe; jeśli pomylicie znaki przestrzeni, mówiąc: Oni są jednym; albo mówiąc: Oni są liczni; jeśli rytuał byłby nie zawsze ku mnie: wtedy oczekujcie na złowieszczy sąd Ra-Hoor-Khuita!
53
To odnowi świat, ten mały świat, moje serce i mój język, moja siostro której wysyłam ten pocałunek. Także, o skrybo i proroku, choć ty należysz do książąt, to niech nie złagodzi cię on ni rozgrzeszy. Lecz ekstaza będzie twoją jak i radość ziemi: zawsze Ku mi! Ku mi!
54
Nie zmieniaj nic ponad styl litery; albowiem spójrz! Ty, proroku, nie przejrzysz wszystkich tajemnic ukrytych w niej.
55
Dziecko twych wnętrzności, ono ujrzy je.
56
Oczekuj go ni ze Wschodu, ni z Zachodu; ponieważ z żadnego oczekiwanego domu nie dziecko to nie nadejdzie. Aum! Wszystkie słowa są święte a wszyscy prorocy prawdziwi. Wyjąwszy tylko, że oni rozumieją niewiele; rozwiązując pierwszą połowę równania, drugą pozostawiają nienaruszoną. Ale ty masz wszystko w jasnym świetle, i trochę, choć nie wszystko, w ciemności.
57
Inwokuj mnie pod mymi gwiazdami! Miłość jest prawem, miłość podług woli. Lecz niech głupcy nie pomylą miłości; ponieważ miłość jest i miłość. Tam jest gołąb, i tam jest wąż. Wybierzcie więc dobrze! On, mój prorok, wybrał znając prawo twierdzy i wielką tajemnicę Domu Boga. Wszystkie te stare litery w mej Księdze są prawidłowe; ale צ nie jest Gwiazdą. To także jest tajemnicą: mój prorok objawi to mędrcom.
58
Ja daję niewyobrażalne radości na ziemi: pewność, a nie wiarę podczas życia, o śmierci; pokój niewypowiadalny, spoczynek, ekstazę; i nie wymagam czegokolwiek w ofiarze.
59
Moje kadzidło jest z żywicznych drzew i gum; i nie ma w nim krwi: jako że me włosy są z drzew Wieczności.
60
Liczbą moją jest 11, jak wszystkie liczby tych którzy są od nas. Pięcioramienną jest Gwiazda, z Kołem w środku, a koło jest Czerwone. Mój kolor jest czernią dla ślepych, lecz niebieski i złoty są widziane przez widzących. Także ja mam tajemną chwałę dla mnie kochających.
61
Lecz kochać mnie jest lepsze niźli wszystkie rzeczy: jeśli pod nocnymi gwiazdami na pustyni zapalisz teraz kadzidło, inwokując mnie z czystym sercem i Węża płomieniem w nim, przyjdzie ci trochę odpocząć na mojej piersi. Dla jednego pocałunku będziesz wtedy gotów oddać wszystko; ale ktokolwiek daje jedną czastkę kurzu straci wszystko w tej godzinie. Gromadźcie więc dobra i zasoby kobiet i aromatów; noście bogate klejnoty; przewyższajcie narody ziemi we wspaniałości i dumie; lecz czyńcie to zawsze w miłości mojej, i tak dojdziecie do mojej radości. Polecam ci Ja gorliwie byś wystąpił przede mną w jedynej sukni i przykryty bogatą ozdobą głowy. Ja kocham cię! Ja lgnę ku tobie! Bladyś czy purpurowy, zasłonięty czy rozkoszny, ja która jestem całą przyjemnością i purpurą, i pijaństwem najgłębszych zmysłów, pragnę cię. Załóż skrzydła, i wznieć zwiniętą w sobie wspaniałość: chodź ku mnie!
62
Na wszystkich mych spotkaniach z tobą niech kapłanka mówi -- a jej oczy niech płoną żądzą gdy stoi naga i uradowana w mej tajemnej świątyni -- Ku mi! Ku mi! wywołując swym miłosnym śpiewem płomień ze wszystkich serc.
63
Śpiewaj mi zachwycająca pieśń miłosną! Spalaj mi perfumy! Noś dla mnie klejnoty! Pij dla mnie, ponieważ Ja kocham cię! Ja kocham cię!
64
Ja jestem niebieskopowieką córką Zachodu Słońca; Ja jestem nagim pobłyskiem rozkosznego nocnego nieba.
65
Ku mi! Ku mi!
66
Ujawnienie Nuit osiąga koniec.
2

II

1
Nu! Kryjówko Hadita.
2
Chodźcie wy wszyscy i poznajcie tajemnicę której dotąd jeszcze nie ujawniono. Ja, Hadit, jestem uzupełnieniem mej oblubienicy Nuit. Ja nie jestem rozciągniętym, a Khabs jest imieniem Domu mego.
3
W sferze ja stanowię zawsze centrum, jako że ona będąc obwodem nie zostaje odnaleziona.
4
Lecz ona niech będzie znana a ja nigdy.
5
Patrz! Rytuały starych czasów są czarne. Niech złe zostaną odrzucone; dobre niech oczyści prorok! Wtedy Wiedza ta stanie się prawdziwa.
6
Ja jestem płomieniem płonącym w sercu każdego człowieka i w środku każdej gwiazdy. Ja jestem życiem i dawcą życia; to jednak sprawia że wiedza o mnie jest wiedzą śmierci.
7
Ja jestem Magiem i Egzorcystą. Ja jestem osią koła i sześcianem w kręgu. "Chodź ku mnie" jest błazeńskim słowem: ponieważ to ja jestem tym który idzie.
8
Którzy czcili Heru-pa-kraatha czcili mnie; źle, ponieważ to ja jestem czcicielem.
9
Pamiętajcie wszyscy iż istnienie jest czystą radością; że wszystkie smutki są niczym cienie, przychodzą i odchodzą; ale ono jest tym co zostaje.
10
O proroku! Odczuwasz złą chęć uczenia się tego pisma.
11
Widzę twą nienawiść wobec swej ręki i pióra; lecz ja jestem silniejszy.
12
Ponieważ jestem tym w tobie którego nie znasz.
13
Dlaczego? Ponieważ ty byłeś znawcą, jak i ja.
14
Teraz niech pojawi się zasłona tej świętości. Teraz niech światło pożre ludzi i pochłonie ich ślepota!
15
Ponieważ ja jestem doskonały, Nie będac; a dla głupców liczbą mą jest dziewięć; lecz dla sprawiedliwego jestem Osiem, i jeden w ośmiu: co znaczące jest, gdyż żadnym z nich naprawdę nie jestem.Cesarzowa i Król nie przychodzą ode mnie; ponieważ są głębsze tajemnice.
16
Ja jestem Cesarzową i Hierofantem. Więc jedenaście, jako że moja oblubienica to jedenaście.
17
Usłyszcie mnie, wy ludzie wzdychania!
Smutki bólu i żalu
pozostawione są martwym i umierającym,
rodowi który jak dotąd mnie nie zna.
18
Ci są martwi, ci towarzysze; oni nie czują. My nie jesteśmy dla biednych i smutnych; panowie świata są naszym plemieniem.
19
Czy Bóg może żyć w psie? Nie! Sami najwyżsi należą do nas. Oni niech się radują, nasi wybrani: kto się smuci nie przychodzi od nas.
20
Piękno i siła, tryskający śmiech i przesłodkie rozmarzenie, moc i ogień, przychodzą od nas.
21
Wspólnego nic nie mamy z wygnańcem ni niezdatnym: niech umrą oni w swej nędzy. Ponieważ oni nie czują. Współczucie jest wadą królów: zdepnij nieszczęsnych i słabych: jest to prawem silnego. Jest to naszym prawem i radością świata. Nie myśl królu o tym kłamstwie: Że Ty Musisz Umrzeć: prawdziwie ty nie umrzesz, lecz będziesz żył! Teraz niech to będzie zrozumiane: Jeśli ciało Króla zaniknie, on pozostanie w czystej ekstazie na zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła i Wzrok, Światło; te są dla sług Gwiazdy i Węża.
22
Ja jestem Wężem dającym Wiedzę i Rozkosz i jaśniejącą chwałę; i tym który porusza serca ludzi pijaństwem. By czcić mnie pijcie wino i dziwne narkotyki o których opowiem memu Prorokowi, i oddajcie się im. Nie skrzywdzą one bowiem was wcale. To jest kłamstwem, tym draństwem przeciwko sobie. Wykazywanie niewinności jest kłamstwem. Bądź silny, o człowieku! Żądaj, ciesz się wszystkimi przymiotami zmysłów i zachwytu: nie lękaj się iż jakikolwiek Bóg miałby cię za to wymówić.
23
Ja jestem sam: gdzie ja jestem nie ma żadnego Boga.
24
Spójrz! Tu też są głębokie tajemnice; ponieważ są także moi przyjaciele, będący pustelnikami. Nie spodziewaj się jednak znaleźć ich teraz w lasach lub górach; lecz w łożach z purpury, pieszczonych przez wspaniałe kobiece bestie o bujnych kształtach z ogniem i światłem w oczach, i masami płomieniejących włosów naokoło ich; tam ich znajdziecie. Ujrzycie ich rządzących, na czele zwycięskich armii, z całą radością; i będzie w nich radość milion razy większa od tej. Uważaj by jeden nie przymusił innego, Król przeciwko Królowi! Kochajcie jeden drugiego płonącymi sercami; po niskich ludziach depczcie w srogiej żądzy swej dumy, w dniu waszej złości.
25
Wy jesteście przeciwko ludziom, o moi wybrani!
26
Ja jestem tajemnym wężem sprężonym do skoku: w moim Krążeniu jest radość. Jeśli uniosę mą głowę, ja i moja Nuit stajemy się jednym; jeśli uchylę ją i wystrzelę jad, wtedy ziemia pogrąża się w zachwycie - ja i ziemia stajemy się jednym.
27
Tkwi we mnie wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ kto nie zrozumie tych run wielce uchybi. Spadnie on w otchłań zwaną Ponieważ, i tam będzie zdychał wraz z psami Rozumu.
28
Teraz przekleństwo na Ponieważ i jego ród!
29
Oby Ponieważ było przeklęte na zawsze!
30
Jeśli Wola zatrzymuje się i krzyczy Dlaczego, inwokując Ponieważ, wtedy Wola zamiera i nic nie robi.
31
Jeśli Siła pyta Dlaczego, wtedy jest ona słabością.
32
Także rozum jest kłamstwem; ponieważ zawsze jest czynnik nieskończony i nieznany; a wszystkie ich słowa są na odwrót.
33
Dosyć tego Ponieważ! Niech będzie ono wyklęte między psy!
34
Lecz wy, o moi ludzie, powstańcie i przebudźcie się!
35
Niech rytuały będą prawidłowo odprawione z radością i pięknem!
36
Są rytuały elementów i święta czasów.
37
Święto dla pierwszej nocy Proroka i jego Oblubienicy!
38
Święto dla trzech dni pisania Księgi Prawa.
39
Święto dla Tahuti i dziecka Proroka - tajemne, o Proroku!
40
Święto dla Najwyższego Rytuału, i święto dla Equinoxy Bogów.
41
Święto dla ognia i święto dla wody; święto dla życia i większe święto dla śmierci!
42
Święto każdego dnia w waszych sercach dla radości mego zachwytu!
43
Święto każdej nocy dla Nu, i przyjemność najwyższej rozkoszy!
44
Aye! Świętujcie! Radujcie się! Nie ma po tym przerażenia. Jest rozpłynięcie i wieczna ekstaza w pocałunkach Nui.
45
Jest śmierć dla psów.
46
Czy ty słabniesz? Jesteś zmartwiony? Jest lęk w twym sercu?
47
Gdzie ja jestem tych już nie ma.
48
Nie lituj się nad upadłymi! Ja nigdy ich nie znałem. Ja nie jestem dla nich. Ja nie pocieszam: ja nienawidzę pocieszanego i pocieszającego.
49
Ja jestem jedynym i zdobywcą. Ja nie należę do niewolników, którzy giną. Niech będą oni przeklęci i martwi! Amen. (To jest z 4: jest piąte, które jest niewidzialne i w tym jestem ja niczym niemowlę w jaju.)
50
Niebieski jestem ja i złoty w świetle mej oblubienicy: lecz w oczach mych znać czerwony pobłysk, a i moje cekiny są fioletowe i zielone.
51
Fiolet nad fioletem: to jest światło wyższe od wzroku.
52
Jest zasłona: zasłona ta jest czarną. To zasłona skromnej kobiety; to jest zasłona smutku, i całun śmierci: to nie jest nic mojego. Zedrzyj to kłamliwe widmo stuleci: nie zasłaniaj swych wad cnotliwymi słowami: one są moją służbą. Czynicie dobrze, i ja wynagradzać was będę teraz i później.
53
Nie bój się, o proroku, gdy słowa te są wypowiadane, i nie bądź nimi zmartwiony. Ty jesteś stanowczo moim wybranym; i błogosławione są oczy na które spojrzysz z uradowaniem. Ale ukryję cię w masce smutku. Ci którzy widzą cię niech się lękają iż upadłeś: Lecz ja cię uniosę.
54
A wykrzykujący głośno swe szaleństwo: że ty nic nie znaczysz, niech zginą; ty to ujawnisz: ty przetrwasz, oni są niewolnikami. Albowiem oni nie przychodzą ode mnie. Przerwy stawiaj jak chcesz; Litery? Nie zmień ich stylu ni wartości!
55
Otrzymasz porządek i wartość Angielskiego Alfabetu; Znajdź więc nowe symbole do których go przypisać.
56
Precz! Wy drwiciele; choć śmiejecie się teraz, to na mój honor, wasz śmiech nie będzie długim. A gdy pozostanie w was tylko smutek, poznacie że ja was opuściłem.
57
Sprawiedliwy niech pozostanie sprawiedliwym. Brudny niech wciąż będzie w brudzie.
58
Tak! Nie liczcie na zmianę: będziecie jakimiście byli a nie inaczej. Dlatego królowie ziemi pozostaną Królami na wieki: niewolnicy będą służyć. Nic nie będzie uniżone lub wzniesione. Wszystko na zawsze pozostanie takim jakie było. Lecz zamaskowani są moimi sługami. Może być i tak, że tamten żebrak jest Królem. Król może swe stroje wybierać podług swej woli; nie ma na to pewnej próby; lecz żebrak swej biedy nie ukryje nigdy.
59
Uważaj więc! Kochaj wszystkich, z obawy iż może jest pośród nich król ukryty. Mówisz ty tak? Głupcu! Jeśli on byłby Królem, nie możesz go zranić.
60
Więc uderzaj twardo i nisko, i do piekła z nimi, władco!
61
Jest światło przed twoimi oczami, o proroku, światło niepragnione, a najbardziej pożądane.
62
Ja jestem uniesiony w twoim sercu; i gwałtowny deszcz gwiezdnych pocałunków kąpie twe ciało.
63
Ty jesteś wyczerpany w rozkosznej pełności wdechu; wydech jest słodszy od śmierci, bardziej szybki i roześmiany niźli pieszczota własnego robaka Piekła.
64
Oh! Ty jesteś przezwyciężonym! My jesteśmy nad tobą; cała nasza rozkosz jest nad tobą: Witaj! Witaj Proroku Nui! Proroku Hada! Proroku Ra-Hoor-Khuta! Teraz raduj się! Teraz wejdź w naszą wspaniałość i zachwyt! Wejdź w nasz pokój namiętności, i pisz Królom słodkie słowa!
65
Ja jestem Panem: ty jesteś Świętym Wybranym.
66
Pisz, i zaznawaj w pisaniu ekstazy! Działaj i niech praca będzie naszym łożem! Drżyj radością życia i śmierci! Ah! Twoja śmierć będzie śliczna. Ktokolwiek ją ujrzy będzie rad. Twoja śmierć niech będzie pieczęcią obietnicy naszej długowiecznej miłości. Chodź! Unieś twoje serce i raduj się! Jesteśmy jednym; jesteśmy żadnym.
67
Wytrzymaj! Wytrzymaj! Utrzymaj się w swym zachwycie; nie omdlej od wyśmienitych pocałunków!
68
Silniej! Wyprostuj się! Unieś twoją głowę! Nie oddychaj tak głęboko - umrzyj!
69
Ah! Ah! Co ja czuję? Czy słowa się wyczerpały?
70
W innych zaklęciach tkwi pomoc i nadzieja. Mądrość mówi: Bądź silny! Wtedy móc będziesz znieść więcej radości. Nie bądź zwierzęcy; wysubtelnij swój zachwyt! Jeśli pijesz, pij poprzez osiem i dziewięćdziesiąt zasad sztuki; jeśli kochasz, przewyższaj delikatnością; i jeśli czynisz coś radosnego, niech będzie w tym subtelność!
71
Lecz przemierzaj! Przemierzaj!
72
Dąż zawsze ku lepszemu! I jeśli ty jesteś prawdziwie mój - a nie wątp tego, i jeśli ty jesteś zawsze rad! - śmierć jest koroną wszystkiego.
73
Ah! Ah! Śmierć! Śmierć! Tęsknij za śmiercią! Śmierć, o człowieku, tobie jest zabroniona.
74
Długość twej tęsknoty niech będzie siłą jej chwały. Ten który żyje długo a śmierci pragnie bardzo jest zawsze Królem pomiędzy Królami.
75
Tak! Wysłuchaj liczb i słów:
76
4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Co miałoby to znaczyć, o proroku? Ty nie wiesz; ani nie przyjdzie ci tego poznać nigdy. Nadejdzie jeden by być twym następcą: on to wyjaśni. Lecz pamiętaj, o wybrańcu, być mną; iść śladem miłości Nui pod rozświetlonym gwiazdami niebem; rozglądać się za ludami, aby objawić im to radosne słowo.
77
O bądź dumnym i potężnym między ludami!
78
Unieś się! Albowiem nie ma nikogo nad tobą, tak między ludami jak i Bogami! Unieś się, o mój proroku, niech twa postawa przewyższy gwiazdy. Będą oni czcić twe imię, czterokątne, mistyczne, wspaniałe, liczbę człowieka; a liczbą twojego domu będzie 418.
79
Koniec ukrywania się Hadita; błogosławieństwo i cześć prorokowi ślicznej gwiazdy!
3

III

1
Abrahadabra; Nagroda Ra Hoor Khuta.
2
Jest rozdzielenie ku wnętrzu; jest słowo nie znane. Jego wymowa zginęła; wszystko nie jest czymkolwiek! Uważaj! Wytrzymaj! Wznieś zaklęcie Ra-Hoor-Khuita!
3
Teraz niech pojęte będzie wpierw, iż ja jestem bogiem Wojny i Zemsty. Ja będę ostro się z nimi obchodził.
4
Wybierzcie sobie wyspę!
5
Umocnijcie ją!
6
Użyźnijcie ją wojennymi machinami!
7
Ja dam wam machinę wojenną.
8
Tą będziecie uderzać ludy i żaden przed wami nie ustanie.
9
Kryj się! Cofaj! Na nich! To jest prawem Bitwy Podboju: takim niech będzie czczenie mnie wokół tajemnego mego domu.
10
Zdobądź samą Stelę Odsłonięcia; ustaw ją w swej tajemnej światyni - a świątynia ta jest już właściwie urządzona - i niech będzie ona twą Kiblah na zawsze. Nigdy nie będzie już płowieć, lecz cudny kolor powracał ku niej będzie za każdym dniem. Zamknij ją w szkle pod kluczem jako dowód dla świata.
11
To niech będzie twym jedynym dowodem. Ja zabraniam rozumowania. Podbijaj! To wystarczy. Uczynię ja tobie łatwą do pojęcia abstrakcję podupadającego domu w Zwycięskim Mieście. Ty sam, o proroku, będziesz towarzyszył jej w tej czci, chociaż tego nie lubisz. Zaznasz niebezpieczeństwa i trudności. Lecz Ra-Hoor-Khut jest z tobą. Czcij mnie ogniem i krwią; czcij mieczami i włóczniami. Oby kobieta była opasana mieczem leżącym przede mną: oby krew płynęła ku mojemu imieniu. Zdepnij pogan; bądź na nich, o wojowniku, a ja dam ci ich ciało do jedzenia!
12
Ofiaruj bydło, małe i duże: a potem dziecko po dziecku.
13
Lecz jeszcze nie teraz.
14
Oboje ujrzycie tą godzine, o błogosławiona Bestio i Szkarłatna Konkubino jej pożądania!
15
Lecz przyniesie wam to smutek.
16
Nie wyczekujcie zbytnio spełnienia obietnic; nie bójcie się ulegać urokom. Wy, nawet wy, nie znacie całego znaczenia.
17
Nie bój się wcale; nie bój się ni ludzi ni Losów, ani bogów, ani niczego. Pieniędzy nie bój się, ni śmiechu ludu głupiego, ani żadnej innej siły w niebie, ziemi czy pod ziemią. Nu jest twym schronieniem tak jak Hadit twym światłem; a Ja jestem siłą, krzepkością i dzielnością twoich rąk.
18
Z dala z litością: przeklnij tych co się litują! Zabijaj i torturuj; nie oszczędzaj; bądź na nich!
19
Stele tą nazwą oni Obrzydzeniem Spustoszenia; licz dobrze jej imię, i niech będzie ono dla ciebie jak 718.
20
Dlaczego? Z powodu upadku Ponieważ, jako że nie ma go tu już.
21
Ustaw obraz mój na Wschodzie: zakup sobie taki który ci pokażę, szczególny, w niczym nie odmienny od już ci znanych. I stanie się nagle ci spełnienie tego łatwym.
22
Inne obrazy zgromadź wokół by mnie wesprzeć: oby wszystkie były czczone, albowiem łączyć się mają dla mego wychwalania. Ja jestem widzialnym przedmiotem czci; inne są tajemne; takie właśnie są dla Bestii i jego Oblubienicy: i dla zwycięzców próby x. Czym jest ona? Ty będziesz wiedział.
23
Dla perfum zmieszaj mąkę i miód i gęste resztki czerwonego wina: potem olej Abramelina i olej z oliwek; a później ułagodź je i wyrównaj bogatą świeżą krwią.
24
Najlepsza krew jest z księżyca, ta miesięczna: potem świeża krew dziecka, lub skapująca z gospodarza nieba: potem wrogów; potem kapłana czy wyznawców: ostatecznie jakiegoś zwierza, obojętnie jakiego.
25
To spal: z tego rób ciastka i jedz ku mnie. To ma także inny użytek; niech będzie ono przede mną położone i utrzymane w gęstości perfumami twej modlitwy: stanie się wtedy, tak jak było, pełne chrząszczy i innych świętych mi pełzających istot.
26
Te zabij, wymieniając swych wrogow, a oni upadną przed toba.
27
Także spłodzą w tobie one żądzę i siłę po ich zjedzeniu.
28
Będziecie także silni na wojnie.
29
Ponadto im dłużej je przetrzymasz, tym lepiej; ponieważ wzmagają się one moją siłą. Wszystkie przede mną.
30
Mój ołtarz jest niezakończonym dziełem mosiądzu: wykończ go w srebrze lub złocie.
31
Nadejdzie bogaty mężczyzna z Zachodu, który rozleje nad tobą swe złoto.
32
Ze złota kuj stal!
33
Bądź gotowy by lecieć lub uderzyć!
34
Lecz święte twe miejsce będzie nietknięte przez stulecia: choć rozbiją je mieczem i spalą ogniem, to jednak niewidzialny dom będzie tam stał do upadku Wielkiego Equinoxu, gdy Hrumachis się uniesie i ten o dwóch różdżkach obejmie mój tron i miejsce. Inny prorok powstanie, przynosząc świeżą goraczkę z niebios; inna kobieta wzbudzi żądzę i cześć Węża; inna dusza Boga i bestii zmieszają się w kapłanie kuli; inna ofiara splami grób; inny król będzie rządził; a błogosławieństwo nie będzie już dłużej dane Sokołogłowemu mistycznemu Panu!
35
Połowa słowa Heru-ra-ha, zwanego Hoor-pa-kraat i Ra-Hoor-Khut.
36
Wtedy rzekł prorok do Boga:
37
Ja wielbię cię w pieśni —

Ja jestem Panem Teb, i Ja
natchniętym prorokiem Mentu
Dla mnie odsłania się zasłonięte niebo,
o zabity ze swej ręki Ankh-af-na-khonsu
Którego słowa są prawdą. Inwokuję, witam
twą obecność, o Ra-Hoor-Khuit!

Jedność w największym stopniu ukazana!
Ja wielbię moc Twego oddechu,
najwyższy i straszny Boże,
który sprowadziłeś bogów i śmierć
by drżeli przed Tobą: -
Ja, Ja wielbię cię!

Zjaw się na tronie Ra!
Otwórz drogi Khu!
Oświetl drogi Ka!
Drogi Khabs przebiegnij
by pobudzić mnie lub uspokoić!
Aum! Niech wypełni to mnie!

38
Tak by twe światło było we mnie, a jego czerwony płomień w mej ręce jak miecz dla wprowadzenia twego porządku. Są tajemne drzwi które uczyniłem by ustanowić twą drogę na wszystkie strony świata (są to, jak ty napisałeś, modły) tak, jak jest to powiedziane:

Światło jest moje, jego promienie pożerają
Mnie: Ja uczyniłem tajemne drzwi
Do Domu Ra i Tumy,
Kephry i Ahathoora.
Ja jestem twym Tebańczykiem, o Mentu,
Prorokiem Ankh-af-na-khonsu!

Przez Bes-na-Maut mą pierś ja biję;
Przez mądrego Ta-Nech splatam me zaklęcie
Ukaż twą gwiezdną chwałę, o Nuit!
Każ mi w twym Domu przebywać,
O uskrzydlony wężu światła, Hadit!
Pozostań ze mną, Ra - Hoor - Khuit!

39
Wszystko to, jak i księga by opowiedzieć twe nadejście oraz reprodukcja tuszu tego i papieru - albowiem w nim jest słowo tajemne i to nie tylko w angielskim - oraz twój komentarz do księgi Prawa niech zawsze będą drukowane pięknie czerwonym tuszem i czarnym na wspaniałym, ręcznie czerpanym papierze; i każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie których napotkasz, nawet tylko po to by pożywić się czy napoić u nich, jest Prawo do wręczenia. Wtedy obdarzeni zostaną szansą pozostania w tej błogości; czy skorzystają? Nie niesie to znaczenia. Czyń tak szybko!
40
Lecz dzieło komentarza? To proste; płonący w twym sercu Hadit uczyni twe pióro szybkim i pewnym.
41
Ustanów przy twej Kaaba dom kanclerski: wszystko musi być uczynione dobrym, zawodowym sposobem.
42
Prób będziesz musiał dopatrzyć sam, ocal tylko ślepe. Nie odmawiaj nikomu, lecz poznaj i zniszcz zdrajców. Ja jestem Ra-Hoor-Khuit i ma ja potęgę dla ochrony mego sługi. Sukces jest twym dowodem: nie kłóć się;nie nawracaj: nie mów za dużo! Tych którzy próbują usidlić cię czy obalić, tych atakuj bez litości ni pardonu; zniszcz ich zupełnie. Szybki jak nadepnięty wąż obróć się i uderz! Bądź jeszcze śmiertelniejszy od niego! Zaciągnij ich dusze ku okropnej męczarni: wyśmiej ich strach: pluj na nich!
43
Niech Szkarłatna Kobieta uważa! Jeśli litość, współczucie i czułość nawiedzą jej serce; jeśli opuści ona me dzieło by bawić się starymi słodkościami; wtedy moja zemsta będzie znana. Zabiję ja wówczas jej dziecko: obłąkam jej serce: wygnam ją od ludzi: niech jak skurczona i pogardzana prostytutka pełza ona przez mroczne mokre ulice i umrze z zimna i głodu.
44
Lecz niech wzniesie się ona w dumie! Niech naśladuje mnie w mym dziele! Niech działa drogą przemyślności! Niech zabije swe serce! Niech będzie głośną i cudzołożną! Niech obsypana będzie klejnotami, i bogatymi strojami, i niech będzie bezwstydną przed wszystkimi ludami!
45
Wtedy uniosę ja ją do szczytów siły: wtedy spłodzę z nią dziecko potężniejsze niźli wszyscy królowie ziemi. Wypełnię ją radością: niech widzi moją siłę i uderza na cześć Nui: ona niech osiągnie Hadita.
46
Jestem wojowniczym Panem Czterdziestych: Osiemdziesiąte pełzają przede mną, i są uniżone. Ja doprowadzę was do zwycięstwa i radości: ja będę w waszych broniach na bitwie i zabijanie będzie wam rozkoszą. Sukces jest waszym dowodem; odwaga - waszą zbroją: idę dalej, idę dalej w mojej sile; a i wy nie zawracajcie za nic!
47
Księga ta niech przetłumaczona będzie na wszystkie języki; lecz zawsze z oryginałem w piśmie Bestii; ponieważ w przypadkowym kształcie liter i ich wzajemnych pozycji: w tych są tajemnice których żadna Bestia nie wywróży. Niech on nie stara się próbować: Lecz nadejdzie po niej jeden, a o nim nie mówię, który odkryje Klucz do tego wszystkiego. Ponieważ ta kreska przeciagnięta jest kluczem: ponieważ to koło kwadratowe w jego niepowodzeniu jest kluczem także. I Abrahadabra. To będzie jego dziecko i to dziwnie. Niech nie poszukuje on tego; bo przez samo to może on odpaść.
48
Teraz tajemnica tych liter jest zakończona, i ja chcę przejść do świętszego miejsca.
49
Jestem ja w sekretnym poczwórnym słowie, bluźnierstwie przeciw wszystkim bogom ludzi.
50
Przeklnij ich! Przeklnij ich! Przeklnij ich!
51
Moją Sokolą głową dziobię ja oczy Jezusa gdy wisi na krzyżu.
52
Ja rzucam skrzydła me w twarz Mahometa i oślepiam go.
53
Moimi pazurami odrywam ciało Hindusa i Buddysty, Mongoła i Dina.
54
Bahlasti! Ompehda! Ja pluję na wasze oszukańcze wiary.
55
Niech Maria niezgwałcona będzie rozdarta na kołach: w jej imieniu niech wszystkie cnotliwe kobiety będa absolutnie pogardzane między wami!
56
Także w imieniu miłości i piękna!
57
Gardź także wszystkimi tchórzami; zawodowymi żołnierzami którzy nie odważają się walczyć, lecz grają: wszystkimi głupcami gardź.
58
Lecz bystrzy i dumni, królewscy i wznieśli; wy jesteście braćmi!
59
Walczcie wy jak bracia.
60
Nie masz prawa nad czynieniem woli swej.
61
Jest koniec słowa Boga usadzonego na tronie Ra, oświetlającego belki duszy.
62
Mnie składajcie cześć; do mnie chodźcie poprzez ucisk próby która jest błogością.
63
Głupiec czyta tę księgę prawa, i jej komentarz nie rozumiejąc jej.
64
Niech przejdzie on przez pierwszą próbę i będzie ona dla niego niczym srebro.
65
Przez drugą, złoto.
66
Przez trzecią, kamienie drogocennej wody.
67
Przez czwartą, ostateczne iskry wewnętrznego ognia.
68
Lecz wszystkim wyda się ona żadną. Jej wrogowie którzy mówią inaczej, są zwykłymi kłamcami.
69
Jest sukces.
70
Ja jestem Sokołogłowym Panem Ciszy i Siły; mój nemyss zasłania nocne, niebieskie niebo.
71
Witajcie! O bliźniaczy wojownicy wokół kolumn świata! Ponieważ wasz czas jest bliski.
72
Ja jestem Panem Podwójnej Różdżki Mocy; różdżki siły Coph Nia - lecz moja lewa ręka jest pusta, ponieważ zgniotłem wszechświat; i nic nie pozostało.
73
Łącz karty z prawej ku lewej i z góry w dół: potem spójrz!
74
Jest chwała w mym imieniu zakryta i sławna, jak słońce po nocy jest zawsze synem.
75
Zakończeniem słów jest Słowo Abrahadabra.
4

Księga Prawa jest Spisana
i Ukryta
Aum. Ha.

5

Komentarz

Czyń wolę swą, niechaj będzie całym Prawem.
Studiowanie księgi tej jest zabronione. Mądrze jest zniszczyć ją po pierwszym czytaniu.
Ktokolwiek zignoruje ostrzeżenia te, czyni tak na własne ryzyko i niebezpieczeństwo. Te zaś są najgorsze z możliwych.
Niech dyskutujący nad zawartością tej księgi będą unikani przez wszystkich jako centra zarazy.
Wszystkie wątpliwości co do Prawa mają być rozstrzygane wyłącznie przez odwołania do mych pism, każde dla siebie.
Nie masz prawa nad czynieniem woli swej.
Miłość jest prawem, miłość podług woli.
Kapłan książąt

Ankh-f-n-Khonsu

This feature is disabled because you don't have a secure connection.