Liber AL vel Legis

Lagens Bok

sub Figurâ CCXX

as delivered by XCIII = 418
to DCLXVI

1

I

1
Had! Nuits manifestation.
2
Avslöjandet av himlens sällskap.
3
Var man och var kvinna är en stjärna.
4
Varje nummer är oändligt; det finns ingen skillnad.
5
Hjälp mig, O Thebes krigsherre, i mitt avslöjande inför människornas Barn!
6
Var du Hadit, mitt hemliga centrum, mitt hjärta & min tunga!
7
Skåda! det uppenbaras av Aiwass Hoor-paar-kraats präst.
8
Khabs är i Khu, inte Khu i Khabs.
9
Dyrka då Khabs, och skåda mitt ljus spridas över er!
10
Låt mina tjänare vara få & hemliga: de skall härska över de många & de kända.
11
Dessa är dårar som människor avgudar; både deras Gudar & deras människor är dårar.
12
Träd fram, o barn, under stjärnorna, & ta ert lystmäte av kärlek!
13
Jag är över dig och i dig. Min extas är i din. Min glädje är att se din glädje.
14
Ovan, är den juvelbeströdda asuren.
Nuits nakna prakt;
Hon böjer sig i extas för att kyssa
Hadits hemliga glöd.
Den bevingade globen, det stjärnbeströdda blå,
Ägr mina, O Ankh-af-na-khonsu!
15
Nu skall ni veta att den oändliga rymdens utvalde präst & apostel är prins-prästen Vilddjuret; och i hans kvinna kallad den Scharlakansröda Kvinnan är all makt given. De skall samla mina barn till sin skara: de skall föra stjärnornas härlighet in i människors hjärtan.
16
Ty han är alltid en sol, och hon en måne. Men för honom är den bevingade hemliga lågan, och för henne det böjande stjärnljuset.
17
Men ni är inte så utvalda.
18
Brinn uppå deras hjässor, o praktfulla orm!
19
O kvinna med ögonlock av asur, böj dig över dem!
20
Ritualernas nyckel finns i det hemliga ord som jag har givit till honom.
21
Hos Guden & Tillbedjaren är jag ingenting: de ser mig inte. De är som uppå jorden; Jag är Himlen, och det finns ingen annan Gud än jag, och min herre, Hadit.
22
Nu är jag därför känd för er vid mitt namn Nuit, och för honom vid ett hemligt namn som jag kommer att ge honom då han slutligen känner mig. Eftersom jag är Oändlig Rymd, och de Oändliga Stjärnorna däri, gör ni också så. Bind ingenting! Låt det inte göras skillnad bland er mellan något enda ting & något annat ting; ty därigenom kommer skada.
23
Men den som drar nytta av detta, låt honom vara Herre över allt.
24
Jag är Nuit, och mitt ord är sex och femtio.
25
Dividera, addera, multiplicera, och förstå.
26
Sedan sade den vackras profet och slav: Vem är jag, och vilket skall tecknet vara? Så hon svarade honom, böjande sig ned, en fladdrande låga av blått, allberörande, allgenomträngande, hennes ljuvliga händer på uppå den svarta jorden, & hennes smidiga kropp böjd för kärlek, och hennes mjuka fötter ej skadande de små blommorna: Du vet! Och tecknet skall vara min extas, medvetenheten om existensens kontinuitet, min kropps allestädes närvaro.
27
Sedan svarade prästen & sade till Rymdens Drottning, kyssandes hennes ljuvliga panna, och daggen av hennes ljus badande hela hans kropp i en sötdoftande parfym av svett: O Nuit, Himlens beständiga, låt det alltid vara så; att människor inte talar om Dig som En utan som Ingen; och låt dem inte tala om dig alls, eftersom du är beständig!
28
Ingen, andades ljuset, svagt & fe-likt, av stjärnorna, och två.
29
Ty jag är delad för kärleks skull, för chansen till förening.
30
Detta är världens skapelse, att delandets smärta är som intet, och upplösandets glädje allt.
31
Om dessa människors dårar och deras bekymmer bry dig inte alls! De känner lite; det som är, är balanserat av svaga glädjeämnen; men ni är mina utvalda.
32
Lyd min profet! fullfölj min kunskaps prövningar! sök endast mig! Då skall min kärleks glädjeämnen frälsa er från all smärta. Så är det: Jag svär det vid min kropps valv; vid mitt heliga hjärta och tunga; vid allt jag kan ge, vid allt jag önskar av er alla.
33
Sedan föll prästen i en djup trans eller vanmakt, & sade till Himlens Drottning; Skriv till oss prövningarna; skriv till oss ritualerna; skriv till oss lagen!
34
Men hon sade: prövningarna skriver jag inte: ritualerna skall vara till hälften kända och till hälften dolda: Lagen är för alla.
35
Detta som du skriver är den trefaldiga Lagens bok.
36
Min skriftställare Ankh-af-na-khonsu, prinsarnas präst, skall inte i en enda bokstav ändra denna bok; men så att det inte blir dårskap, skall han kommentera därpå med Ra-Hoor-Khu-its visdom.
37
Ägven mantrana och besvärjelserna; obeah och wanga; stavens arbete och svärdets arbete; dessa skall han lära och lära ut.
38
Han måste lära ut; men han kan göra prövningarna svåra.
39
Lagens ord är Θελημα.
40
Den som kallar oss Thelemiter kommer inte att göra fel, om han bara tittar närmare på ordet. Ty däri finns Tre Grader, Eremiten, och Äglskaren, och Jordens människa. Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.
41
Syndens ord är Begränsning. O man! neka inte din hustru, om hon vill! O älskare, om du vill, gå! Det finns inget band som kan förena de åtskilda utom kärlek: allt annat är en förbannelse. Förbannat! Förbannat vare det till eonerna! Helvete.
42
Låt det vara det tillståndet bundet av mångtalighet och avsky. Så ock med ditt allt; du har ingen annan rätt än att göra din vilja.
43
Gör det, och ingen annan skall säga nej.
44
Ty ren vilja, ohämmad av syfte, befriad från resultatets lust, är på alla sätt perfekt.
45
Det Perfekta och det Perfekta är ett Perfekt och inte två; nej, är inget!
46
Ingenting är en hemlig nyckel till denna lag. Sextioett kallar Judarna den; Jag kallar den åtta, åttio, fyrahundra & arton.
47
Men de har hälften: förena med din konst så att allt försvinner.
48
Min profet är en dåre med sitt ett, ett, ett; är inte de Oxen, och ingen enligt Boken?
49
Upphävda är alla ritualer, alla prövningar, alla ord och tecken. Ra-Hoor-Khuit har tagit sitt säte i Öster vid Gudarnas Dagjämning; och låt Asar vara med Isa, som också är ett. Men de är inte av mig. Låt Asar vara tillbedjaren, Isa den lidande; Hoor i sitt hemliga namn och sin prakt är den initierande Herren.
50
Det finns ett ord att säga om den Hierofantiska uppgiften. Skåda! det finns tre prövningar i en, och den kan ges på tre sätt. De grova måste passera genom eld, låt de fina prövas i intellekt, och de höga utvalda i det högsta. Sålunda har ni stjärna & stjärna, system & system; låt inte en väl känna till den andra!
51
Det finns fyra portar till ett palats; golvet i det palatset är av silver och guld; lapis lazuli & jaspis finns där; och alla sällsynta dofter; jasmin & ros, och dödens emblem. Låt honom träda in genom de fyra portarna i tur och ordning eller på en gång; låt honom stå på palatsets golv. Kommer han inte att sjunka? Amn. Ho! krigare, om din tjänare sjunker? Men det finns sätt och det finns sätt. Var därför storslagna: klä er alla i fina skruder; ät mäktig föda och drick söta viner och viner som skummar! Ta också ert lystmäte och vilja av kärlek som ni vill, när, var och med vem ni vill! Men alltid till mig.
52
Om detta inte skulle vara rätt; om ni förväxlar mellanrummen och säger: De är en; eller säger, De är många; om ritualen inte alltid är till mig: vänta då Ra Hoor Khuits fruktansvärda domar!
53
Detta skall pånyttföda världen, den lilla världen min syster, mitt hjärta & min tunga, till vilken jag skickar denna kyss. Också, o skriftställare och profet, trots att du är av prinsarna, så skall det varken lugna dig eller fria dig. Men må extasen vara din och jordens glädje: alltid Till mig! Till mig!
54
Ägndra inte så mycket som en bokstavs stil; ty skåda se! du, o profet, skall inte se alla dessa mysterier gömda däri.
55
Ditt hjärtas barn, han skall se skåda dem.
56
Vänta honom inte från Öster, och inte heller från Väster; ty från intet väntat hus kommer det barnet. Aum! Alla ord är heliga och alla profeter sanna; förutom att de förstår litet grand; lös ekvationens första hälft, lämna den andra oattackerad. Men du har allt i det klara ljuset, och något, dock inte allt, i mörkret.
57
Åkalla mig under mina stjärnor! Kärlek är lagen, kärlek under vilja. Låt inte heller dårarna misstaga kärlek; ty det finns kärlek och kärlek. Där finns duvan, och där finns ormen. Välj ni väl! Han, min profet, har valt, kännande till fästningens lag, och Guds Hus stora mysterium. Alla dessa min Boks gamla bokstäver är riktiga; men צ är inte Stjärnan. Detta är också hemligt: min profet skall avslöja det för de visa.
58
Jag ger ofattbara fröjder på jorden: visshet, inte tro, medan i livet, vid döden; onämnbar frid, vila, extas; inte heller begär jag något offer.
59
Min rökelse är av kådiga träslag & gummin; och det finns inget blod däri: tack vare mitt hår Evighetens träd.
60
Mitt nummer är 11, liksom alla deras nummer som är av oss. Den Femuddiga Stjärnan, med en Cirkel i Mitten, & cirkeln är Röd. Min färg är svart för de blinda, men blått & guld ses av de seende. Jag har också en hemlig härlighet för de som älskar mig.
61
Men att älska mig är bättre än alla ting: om du under nattstjärnorna i öknen strax bränner min rökelse inför mig, åkallande mig med ett rent hjärta, och Ormlågan däri, så skall du komma litet grann att vila i min famn. För en kyss kommer du då att vara villig att ge allt; men den som ger en dammpartikel skall förlora allt i den timmen. Ni skall samla varor och lager av kvinnor och kryddor; ni skall bära dyrbara juveler; ni skall överträffa jordens nationer i prakt & stolthet; men alltid i kärleken till mig, och så skall ni komma till min glädje. Jag beordrar dig allvarligt att komma inför mig i en enda skrud och täckt av en dyrbar huvudbonad. Jag älskar dig! Jag längtar till dig! Blek eller purpur, beslöjad eller yppig, jag som är all njutning och purpur, och rus av den innersta betydelsen, åtrår dig. Sätt på vingarna, och väck den ihoprullade prakten inom dig: kom till mig!
62
Vid alla mina möten med dig skall prästinnan säga — och hennes ögon skall brinna av begär då hon står naken och fröjdas i mitt hemliga tempel — Till mig! Till mig! Och kallar fram lågan i allas hjärtan i sin kärlekssång.
63
Sjung den hänryckande kärlekssången till mig! Bränn för mig parfymer! Bär för mig juveler! Drick till mig, ty jag älskar dig! Jag älskar dig!
64
Jag är Solnedgångens blå-tillslutna dotter; jag är den yppiga natthimlens nakna lyster.
65
Till mig! Till mig!
66
Nuits Manifestation är till ända.
2

II

1
Nu! Döljandet av Hadit.
2
Kom! alla ni, och lär hemligheten som inte ännu har avslöjats. Jag, Hadit, är komplementet till Nu, min brud. Jag är inte utbredd, och Khabs är namnet på mitt Hus.
3
I sfären är jag överallt, centrum, liksom hon, omkretsen, ingenstans står att finna.
4
Dock skall hon vara känd & aldrig jag.
5
Se! den gamla tidens ritualer är svarta. Låt de onda förkastas; låt de goda renas av profeten! Då skall denna Kunskap gå väl.
6
Jag är lågan som brinner i varje människas hjärta, och i varje stjärnas kärna. Jag är Liv, och givaren av Liv, men därför är kunskapen om mig kunskapen om döden.
7
Jag är Magikern och Exorcisten. Jag är hjulets axel, och kuben i cirkeln. "Kom till mig" är ett dåraktigt ord: ty det är jag som går.
8
Den som dyrkat Heru-pa-kraath har dyrkat mig; illa, ty jag är dyrkaren.
9
Kom ni alla ihåg att existens är ren glädje; att alla sorger endast är som skuggor; de passerar & är avslutade; men det finns det som återstår.
10
O profet! du är ovillig att ta till dig denna skrift.
11
Jag ser dig hata handen & pennan; men jag är starkare.
12
På grund av mig i Dig som du inte kände till.
13
ty varför? Därför att du var den som visste, och mig.
14
Låt det nu bli ett beslöjande av denna helgedom: låt nu ljuset uppsluka människor och äta upp dem med blindhet!
15
Ty jag är perfekt, varandes Intet; och mitt nummer är nio för dårarna; men för de rättrådiga är jag åtta, och ett i åtta: Vilket är livsviktigt, ty jag är verkligen ingen. Kejsarinnan och Konungen är inte av mig; ty det finns en ytterligare hemlighet.
16
Jag är Kejsarinnan & Hierofanten. Sålunda elva, liksom min brud är elva.
17
Hör mig, ni suckarnas folk!
Smärtans och ångerns sorger
Lämnas till de döda och de döende,
De som inte ännu känner mig.
18
Dessa är döda, dessa kamrater; de känner inte. Vi är inte för de fattiga och sorgsna: jordens herrar är vår släkt.
19
Skall en Gud bo i en hund? Nej! men de högsta är av oss. De skall glädjas, våra utvalda: den som sörjer är inte av oss.
20
Skönhet och styrka, klingande skratt och delikat utmattning, kraft och eld, är av oss.
21
Vi har ingenting med de utstötta och de odugliga: låt dem dö i sin misär. Ty de känner inte. Medlidande är konungars last: trampa ned de eländiga & de svaga: detta är de starkas lag: detta är vår lag och världens glädje. Tänk inte, o konung, på den lögnen: Att Du Måste Dö: sannerligen skall du inte dö, utan leva. Låt det nu vara förstått: Om Konungens kropp upplöses, skall han förbli i ren extas för alltid. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrka & Syn, Ljus; dessa är för Stjärnans & Ormens tjänare.
22
Jag är Ormen som ger Kunskap & Njutning och lysande härlighet, och rör människors hjärtan med rus. För att dyrka mig ta vin och sällsamma droger om vilka jag kommer att berätta för min profet, & berusas därav! De skall inte skada er alls! Det är en lögn, denna dårskap mot jaget. Blottandet av oskulden är en lögn. Var stark, o människa! förlustas, njut av allt av känsla och hänryckning: frukta inte att någon Gud skall förneka dig för detta.
23
Jag är ensam: det finns ingen Gud där jag är.
24
Skåda! dessa är allvarliga mysterier; ty det finns också av mina vänner de som är eremiter. Förvänta er nu inte att finna dem i skogen eller på berget; utan i sängar av purpur, smekta av magnifika bestar till kvinnor med stora lemmar, och eld och ljus i deras ögon, och massor av flammande hår omkring dem; där skall ni finna dem. Ni skall se dem vid makten, vid segerrika arméer, vid all glädje; och det skall i dem finnas en glädje en miljon gånger större än denna. Giv akt om någon tvingar en annan, Konung mot Konung! Äg lska varandra med brinnande hjärtan; trampa på de låga människorna i din stolthets vilda lust, på din vredes dag.
25
Ni är emot folket, O mina utvalda!
26
Jag är den hemliga Ormen ihopringlad redo att skjuta fram: i mitt ihoprullande finns glädje. Om jag lyfter upp mitt huvud, är jag och min Nuit ett. Om jag sänker mitt huvud, och sprutar fram gift, så hänrycks jorden, och jag och jorden är ett.
27
Det finns stor fara i mig; ty den som inte förstår dessa runor kommer att göra ett stort misstag. Han kommer att falla ned i avgrunden kallad Därför, och där skall han gå under med Förnuftets hundar.
28
Nu en förbannelse över Därför och hans släkte!
29
Må Därför förbannas för alltid!
30
Om Viljan stannar och ropar Varför, åkallande Därför, då stannar Viljan & gör intet.
31
Om Makt frågar varför, då är Makt svaghet.
32
Dessutom är förnuftet en lögn; ty det finns en oändlig & okändfaktor; & alla deras ord är förvrängda.
33
Nog av Därför! Förbannad vare han som en hund!
34
Men ni, o mitt folk, res er & vakna!
35
Låt ritualerna utföras korrekt med glädje & skönhet!
36
Det finns ritualer för elementen och fester för tiderna.
37
En fest för Profetens och hans Bruds första natt!
38
En fest för de tre dagarna av skrivandet av Lagens Bok.
39
En fest för Tahuti och Profetens barn — hemlig, O Profet!
40
En fest för den Yttersta Ritualen, och en fest för Gudarnas Dagjämning.
41
En fest för eld och en fest för vatten; en fest för livet och en större fest för döden!
42
En fest varje dag i era hjärtan i min hänrycknings glädje!
43
En fest varje natt till Nu, och den yttersta hänförelsens njutning.
44
Ja! fira! gläds! det finns ingen fruktan hädanefter. Det finns upplösandet, och den eviga extasen i Nus kyssar.
45
Det finns död för hundarna.
46
Misslyckas du? Ägr du ledsen? Finns fruktan i ditt hjärta?
47
Där jag är finns inte dessa.
48
Ömka inte de fallna! Jag kände dem aldrig. Jag är inte för dem. Jag tröstar inte: Jag hatar den tröstade & den som tröstar.
49
Jag är unik & erövrare. Jag är inte av slavarna som går under. Vare de förbannade & döda! Amen. (Detta är av de 4: det finns ett femte som är osynligt, & däri är jag som ett spädbarn i ett ägg.)
50
Blå är jag och gyllene i min bruds sken: men den röda glöden finns i mina ögon; & mitt glitter är purpur & grönt.
51
Purpur bortom purpur: det är ljuset högre än synen.
52
Det finns en slöja: den slöjan är svart. Det är den blygsamma kvinnans slöja; det är sorgens slöja, & dödens svepning: detta är inte av mig. Slit ned de förljugna århundradenas spöke: beslöja inte era laster med dygdiga ord: dessa laster är min tjänst; ni sköter er, & jag kommer att belöna er här och hädanefter.
53
Frukta inte, o profet, när dessa ord sägs, skall du inte varaledsen. Du är uttryckligen min utvalde; och välsignade är de ögon du kommer att betrakta med glädje. Men jag kommer att gömma dig i en sorgens mask: de som ser dig skall frukta att du är fallen: men jag lyfter upp dig.
54
Inte heller skall de som högt skriker ut sin dårskap att du inte menar något gagnas; du skall avslöja det: du gagnas: de är slavarna under därför: De är inte av mig. Punkterna som du vill; bokstäverna? ändra dem inte i stil eller värde!
55
Du skall erhålla det Engelska Alfabetets ordning & värde; duskall finna nya symboler att tillskriva dem.
56
Vik hädan! ni häcklare; trots att ni skrattar till min ära skall ni inte skratta länge: när ni sedan är sorgsna vet då att jag har försakat er.
57
Han som är rättfärdig skall förbli rättfärdig; han som är smutsig skall förbli smutsig.
58
Ja! tro inte på förändring: ni skall vara som ni är, & inte annorledes. Därför skall jordens konungar vara Konungar för alltid: slavarna skall tjäna. Det finns ingen som skall kastas ned eller lyftas upp: allt är alltid som det varit. Ägndå finns det maskerade mina tjänare: det kan vara så att tiggaren där borta är en Konung. En Konung kan välja sin klädnad som han vill: det finns inget säkert test: men en tiggare kan inte dölja sin fattigdom.
59
Ge därför akt! Äglska alla, eftersom där kanske döljs en Konung! Säger du så? Dåre! Om han är en Konung, kan du inte skada honom.
60
Slå därför hårt & lågt, och åt helvete med dem, mästare!
61
Det finns ett ljus framför dina ögon, o profet, ett oönskat ljus, högst önskvärt.
62
Jag är upplyft i ditt hjärta; och stjärnornas kyssar regnar hårt på din kropp.
63
Du är utmattad i inspirationens yppiga fullhet; utandningen är ljuvare än döden, snabbare och mer skrattfylld än en smekning av Helvetets egen mask.
64
Åh! du är besegrad: vi är på dig; vår njutning är över hela dig: hell! hell: Nus profet! Hads profet! Ra-Hoor-Khus profet! Gläds nu! kom nu i vår prakt & hänryckning! Kom i vår passionerade frid, & skriv ljuva ord för Konungarna!
65
Jag är Mästaren: du är den Helige Utvalde.
66
Skriv, & finn extas i skrivandet! Arbeta, & var vår bädd i arbetandet! Kittlas av livets & dödens glädje! Ah! din död skall vara vacker: den som bevittnar den skall bli glad. Din död skall bli förseglingen på löftet om vår eviga kärlek. Kom! lyft upp ditt hjärta & gläds! Vi är en; vi är inga.
67
Vänta! Vänta! Håll ut i din hänryckning; svimma inte av de utmärkta kyssarna!
68
Hårdare! Håll upp dig själv! Lyft ditt huvud! andas inte så djupt — dö!
69
Ah! Ah! Vad känner jag? Ägr ordet utmattat?
70
Det finns hjälp & hopp i andra besvärjelser. Visdomen säger: var stark! Då kan du bära mer glädje. Var inte djurisk; förfina din hänryckning! Om du dricker, drick med konstens åtta och nittio regler: om du älskar, överträffa med känslighet; och om du gör allt glädjefullt, låt det finnas finkänslighet däri!
71
Men överträffa! överträffa!
72
Sträva alltid efter mer! och om du verkligen är min — på det, och om du alltid är glädjefull! - är döden kronan på allt.
73
Ah! Ah! Död! Död! du skall längta efter döden. Döden är förbjuden, o människa, för dig.
74
Din längtans längd skall vara dess äras styrka. Han som lever länge & önskar döden mycket är alltid Konungen bland Konungarna.
75
Ja! lyssna till siffrorna & orden:
76
4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Vad betyder detta, o profet? Du vet inte; inte heller skall du någonsin veta. Det kommer en, att följa dig: han skall utveckla det. Men kom ihåg, o utvalde, för att vara mig; att följa Nus kärlek i den stjärnbelysta himlen; att se på människor, att berätta detta glädjebud för dem.
77
O var du stolt och mäktig bland människor!
78
Lyft upp dig själv! ty din like finnes inte bland människor eller bland Gudar! Lyft upp dig själv, o min profet, din reslighet skall överträffa stjärnorna. De skall dyrka ditt namn, kvadrerat, mystiskt, underbart, människans nummer; och namnet på ditt hus 418.
79
Slutet på döljandet av Hadit; och välsignelse & dyrkan till den vackra Stjärnans profet!
3

III

1
Abrahadabra; Ra Hoor Khuts belöning.
2
Det finns uppdelning hitom hemåt; det finns ett icke känt ord. Stavning finns ej mer; allt är inte något alls. Giv akt! Vänta! Frammana Ra-Hoor-Khuits besvärjelse!
3
Låt det nu först förstås att jag är en Krigets och Hämndens gud. Jag skall handskas hårt med dem.
4
Välj ni en ö!
5
Befäst den!
6
Gödsla den med krigsmaskineri!
7
Jag kommer att ge er en krigsmaskin.
8
Med den skall ni förgöra folken; och ingen skall stå framför er.
9
Smyg! Retirera! På dem! detta är Lagen om Erövringens Slag: sålunda skall min dyrkan vara kring mitt hemliga hus.
10
Skaffa själva uppenbarelsestelen; ställ den i ditt hemliga tempel — och templet är redan rätt iordningställt — & det skall vara din Kiblah för alltid. Den skall inte blekna, utan mirakulös färg skall komma åter till den dag efter dag. Stäng in den i låst glas som ett bevis för världen.
11
Detta skall vara ditt enda bevis. Jag förbjuder argument. Erövra! Det är nog. Jag kommer att göra befrielsen från det illa skötta huset i den Segerrika Staden enkel för dig. Du skall själv förmedla den genom dyrkan, o profet, fast du inte tycker om det. Du skall ha fara & besvär. Ra-Hoor-Khu är med dig. Dyrka mig med eld & blod; dyrka mig med svärd & med spjut. Låt kvinnan vara behängd med ett svärd framför mig: låt blod flyta i mitt namn. Trampa ned Hedningarna; var på dem, o krigare, jag kommer att ge dig av deras kött att äta!
12
Offra boskap, liten och stor: efter ett barn.
13
Men inte nu.
14
Ni skall se den timmen, o välsignade Vilddjur, och du hans begärs Scharlakansröda Konkubin!
15
Ni skall vara sorgsna därav.
16
Räkna inte alltför ivrigt med att fånga löftena; frukta inte att genomgå förbannelserna. Ni, inte ens ni, känner till hela denna betydelse.
17
Frukta inte alls; frukta varken människor eller Öden, eller gudar, eller någonting. Pengar frukta ej, inte heller skrattet från folkets dårskap, eller någon annan makt i himlen eller på jorden eller under jorden. Nu är din tillflykt såsom Hadit ditt ljus; och jag är dina armars styrka, kraft, rörlighet.
18
Låt nåd försvinna: förbanna de som ömkar! Döda och tortera; skona inte; var på dem!
19
Den stelen skall de kalla Ödslighetens Styggelse; räkna väl dess namn, & det skall vara för dig som 718.
20
Varför? På grund av Därförs fall, så att han inte är där igen.
21
Sätt upp min bild i Öster: du skall köpa dig en bild som jag kommer att visa dig, speciell, inte olik den du känner. Och det skall plötsligt vara enkelt för dig att göra detta.
22
De andra bilderna samlas kring mig för att stödja mig: låt alla dyrkas, ty de skall flockas för att höja mig. Jag är det synliga objektet för dyrkan; de andra är hemliga; för Vildjuret & hans Brud är de: och för segrarna i Prövningen x. Vad är detta? Du skall veta.
23
Till parfym blanda mjöl & honung & tjocka lämningar av rött vin: sedan Abramelinolja och olivolja, och efteråt mildra & runda av med ädelt färskt blod.
24
Det bästa blodet är av månen, månatligt: därefter ett barns färska
25
Bränn detta: av detta gör kakor & ät till mig. Detta har också en annan användning; låt det läggas inför mig, och hållas tjockt med parfymer från din bön: det skall bli fullt av skalbaggar som det var och krypande ting heliga för mig.
26
Döda dessa, namnge dina fiender; & de skall falla framför dig.
27
Dessa skall också väcka lust & lustans makt i dig vid ätandet därav.
28
Ni skall också vara starka i krig.
29
Vidare, om de hålls länge, är det bättre; ty de sväller med min kraft. Allt inför mig.
30
Mitt altare är av öppen mässing: bränn därpå i silver eller guld!
31
Det kommer en rik man från Väster som skall hälla sitt guld över dig.
32
Av guld smid stål!
33
Var redo att fly eller slå ned!
34
Men din heliga plats skall vara orörd genom århundradena: även om med eld och svärd det brännes ned & splittras, kommer ändå ett osynligt hus att stå där, och skall stå till den Stora Dagjämningens fall; då Hrumachis skall framträda och den med den dubbla staven ta min tron och plats. En annan profet skall framträda, och bringa ny upphetsning från skyarna; en annan kvinna skall väcka Ormens lust & dyrkan; en annan själ av Gud och vilddjur skall blandas i den globförsedda prästen; ett annat offer skall befläcka graven; en annan konung skall härska; och välsignelse inte längre flöda Till den Hök-hövdade mystiske Herren!
35
Hälften av Heru-ra-has ord, kallad Hoor-pa-kraat och Ra-Hoor-Khut.
36
Sedan sade profeten till Guden:
37
Jag avgudar dig i sången —

Jag är Thebes Herre, och jag
Mentus inspirerade språkrör;
För mig avtäcks den beslöjade skyn,
Den själv-dräpte Ankh-af-na-khonsu
Vars ord är sanning. Jag invokerar, jag hälsar
Din närvaro, O Ra-Hoor-Khuit!

Förening visad till det yttersta!
Jag avgudar Din andedräkts makt,
Yttersta och fruktansvärde Gud,
Som får gudarna och döden
Att darra inför Dig:-
Jag, jag avgudar dig!

Träd fram på Ras tron!
Ö ppna Khus vägar!
Lys upp Kas vägar!
Khabs vägar löper igenom
För att egga mig eller lugna mig!
Aum! låt det uppfylla mig!

38
Så att ditt ljus är i mig; & dess röda låga är som ett svärd i min hand för att driva igenom din ordning. Det finns en hemlig dörr som jag skall skapa för att etablera din väg i alla väderstreck, (dessa är tillbedjandena, såsom du hava skrivit), som det är sagt:

Ljuset är mitt; dess strålar förtär
Mig: Jag har skapat en hemlig dörr
Till Ra och Tum och Khephra och Ahathoors Hus.
Jag är din Thebier, O Mentu,
Profeten Ankh-af-na-khonsu!

Vid Bes-na-Maut mitt bröst jag slår;
Vid vise Ta-Nech väver jag min besvärjelse.
Visa din stjärn-prakt, O Nuit!
Bjud in mig i ditt Hus att vistas,
O bevingade orm av ljus, Hadit!
Bli kvar hos mig, Ra-Hoor-Khuit!

39
Allt detta och en bok för att berätta hur du kom hit och en reproduktion av detta bläck, och papper för alltid — ty i den är ordet hemligt & inte bara på engelskan — och din kommentar till denna Lagens Bok skall tryckas vackert i rött bläck och svart på vackert papper gjort för hand; och till var man och kvinna som du möter, om än bara för att äta eller dricka med dem, är det Lagen att ge. Sedan skall de kanske våga förbli i detta lyckorus eller inte; det har ingen betydelse. Gör detta snabbt!
40
Men arbetet med kommentaren? Det är enkelt; och Hadit brinnande i ditt hjärta skall göra din penna snabb och säker.
41
Etablera i din Kaaba ett kontor: allt måste göras noggrant och affärsmässigt.
42
Prövningarna skall du själv övervaka, undantaget endast de blinda. Neka ingen, men du skall känna igen & förgöra förrädarna. Jag är Ra-Hoor-Khuit; och jag är mäktig att försvara min tjänare. Framgång är ditt bevis: gräla inte; omvänd inte; tala inte för mycket! De som söker fånga dig, störta dig, attackera dem utan ömkan eller pardon; & förgör dem helt. Snabb som en trampad orm vänd och slå till! Var du än dödligare än han! Dra ned deras själar till fasansfull plåga: skratta åt deras fruktan: spotta på dem!
43
Låt den Scharlakansröda Kvinnan ge akt! Om ömkan och medlidande och ömhet besöker hennes hjärta; om hon lämnar mitt arbete för att leka med gamla ljuvligheter; då skall min hämnd bli känd. Jag kommer att döda hennes barn: jag kommer att stöta bort hennes hjärta: jag kommer att fördriva henne från människorna: likt en skyggande och föraktad sköka skall hon krypa genom skymningsvåta gator, och dö kall och uthungrad.
44
Men låt henne resa sig i stolthet! Låt henne följa mig på min väg! Låt henne utföra osedlighetens arbete! Låt henne döda sitt hjärta! Låt henne vara högljudd och lössläppt! Låt henne vara täckt av juveler, och dyrbara plagg, och låt henne vara skamlös inför alla människor!
45
Då kommer jag att lyfta henne till maktens höjder: då kommer jag att genom henne avla ett barn mäktigare än alla jordens konungar. Jag kommer att fylla henne med glädje: med min kraft skall hon se & slå mot Nus dyrkan: hon skall uppnå Hadit.
46
Jag är Fyrtiotalets Krigsherre: Åttiotalet hukar sig framför mig, & är förnedrat. Jag kommer att leda er till seger & glädje: jag kommer att vara vid era vapen i strid & ni skall njuta av att döda. Framgång är ert bevis; mod är ert pansar; gå på, gå på, i min styrka; & ni skall inte vända för någon!
47
Denna bok skall översättas till alla tungomål: men alltid med originalet i Vilddjurets skrift; ty i den slumpmässiga formen hos bokstäverna och deras läge i förhållande till varandra: i dessa finns mysterier som inget Vilddjur skall förutsäga. Låt honom inte försöka: utan det kommer en efter honom, när säger jag inte, som skall upptäcka Nyckeln till allt. Då är denna dragna linje en nyckel: då är denna kvadrerade cirkel i dess misslyckande också en nyckel. Och Abrahadabra. Det skall bli hans barn & detta underligt. Låt honom inte söka efter detta; ty endast därigenom kan han falla från det.
48
Nu är detta bokstävernas mysterium avklarat, och jag vill gå vidare mot den heligare platsen.
49
Jag finns i ett hemligt fyrfaldigt ord, hädelsen mot människors alla gudar.
50
Förbanna dem! Förbanna dem! Förbanna dem!
51
Med mitt Hökhuvud hackar jag på Jesus ögon där han hänger på korset.
52
Jag slår med mina vingar i Mohammeds ansikte & förblindar honom.
53
Med mina klor sliter jag ut köttet från Indiern och Buddhisten, Mongol och Din.
54
Bahlasti! Ompehda! Jag spottar på era försupna trosbekännelser.
55
Låt obefläckade Maria slitas på hjul: för hennes skull låt alla kyska kvinnor vara ytterligt föraktade bland er!
56
Tillika för skönhets skull och för kärleks!
57
Förakta också alla ynkryggar; yrkessoldater som inte vågar slåss, utan leker; förakta alla dårar!
58
Men de många och de stolta, de kungliga och de höga; ni är bröder!
59
Som bröder slåss ni!
60
Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.
61
Det finns ett slut på ordet från den tronande Guden i Ras säte, upplysande själens stöttepelare.
62
Visa ni vördnad inför Mig! till mig kommer ni genom prövningens vedermödor, vilket är ett lyckorus.
63
Dåren läser denna Lagens Bok, och dess kommentar; & han förstår den inte.
64
Låt honom komma igenom den första prövningen, & det kommer att vara för honom som silver.
65
Genom den andra, guld.
66
Genom den tredje, stenar av värdefullt vatten.
67
Genom den fjärde, urgnistor från den innerliga elden.
68
Ägndå skall det för alla tyckas vackert. Dess fiender som säger att det inte är så, är endast lögnare.
69
Det finns framgång.
70
Jag är den Hök Hövdade Herren av Tystnad & av Styrka; min nemyss döljer den nattblå himlen.
71
Hell! ni tvillingkrigare vid världens pelare! ty er tid är nära förestående.
72
Jag är Herren av Maktens Dubbla Stav; Coph-Nias Krafts stav — men min vänstra hand är tom, ty jag har krossat ett Universum; & inget återstår.
73
Klistra bladen från höger till vänster och från toppen till botten: skåda därefter!
74
Det finns en prakt i mitt namn dold och ärofylld, liksom midnattens sol alltid är sonen.
75
Ordens slut är Ordet Abrahadabra.
4
Lagens Bok är Skriven och Dold. Aum. Ha.
5

Kommentaren

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.
Det är förbjudet att studera denna bok. Det är klokt att förstöra detta exemplar efter första läsningen.
Den som inte beaktar detta gör så på egen risk. Dessa är mycket hemska.
De som diskuterar innehållet i denna Bok skall undvikas av alla, likt centra av pesthärdar.
Alla frågor om Lagen skall endast avgöras genom att se till mina skrifter, var och en för sig själv.
Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.
Kärlek är lagen, kärlek under vilja.
Prinsarnas Präst,

Ankh-f-n-khonsu

This feature is disabled because you don't have a secure connection.