Liber AL vel Legis

5

Kommentaren

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.
Det är förbjudet att studera denna bok. Det är klokt att förstöra detta exemplar efter första läsningen.
Den som inte beaktar detta gör så på egen risk. Dessa är mycket hemska.
De som diskuterar innehållet i denna Bok skall undvikas av alla, likt centra av pesthärdar.
Alla frågor om Lagen skall endast avgöras genom att se till mina skrifter, var och en för sig själv.
Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.
Kärlek är lagen, kärlek under vilja.
Prinsarnas Präst,

Ankh-f-n-khonsu

This feature is disabled because you don't have a secure connection.