ספר אל או ההחק

2
כד
הבט! אלו הן תעלומות כבדות, כי כמה מחברים שלי הם נזירים. אולם אל תחשבו שתמצאו אותם ביער או על הר, אלא במיטות של ארגמן, מלוטפים אל ידי חיות נשים מפוארות אם איברים עצומים, ואש ואור בעיניהן, ושפעת שיער זוהרת סביבן, שם תמצאו אותם. תראו אותם שולטים, בצבאות מנצחים, בכל השמחה. ותהיה בהם שמחה הגדולה מכך מיליון מונים. תשמרו שאחד לא יכפה עצמו על השני, מלך כנגד מלך! תאהבו אחד את השני בלבבות בוערים. רמסו את האנשים הנחותים בלהט אכזרי של גאהבתכם, ביום הזעם שלכם.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.