Liber AL vel Legis

2
24
Skåda! dessa är allvarliga mysterier; ty det finns också av mina vänner de som är eremiter. Förvänta er nu inte att finna dem i skogen eller på berget; utan i sängar av purpur, smekta av magnifika bestar till kvinnor med stora lemmar, och eld och ljus i deras ögon, och massor av flammande hår omkring dem; där skall ni finna dem. Ni skall se dem vid makten, vid segerrika arméer, vid all glädje; och det skall i dem finnas en glädje en miljon gånger större än denna. Giv akt om någon tvingar en annan, Konung mot Konung! Äg lska varandra med brinnande hjärtan; trampa på de låga människorna i din stolthets vilda lust, på din vredes dag.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.