ספר אל או ההחק

2
ע
ישנה עזרה & תקוה בקישופים אחרים. החוכמה אומרת: תהיה חזק! אז אתה לא יכול לשאת עוד שמחה. אל תהיה בהמה, תעדן את התלהבותך! אם אתה שותה, שתה לפי שמות ותשעים כללי האמנות: אם אתה אוהב, תעבור ברגישות, לאם שמח הוא מעשיך, צריכה להיות נימה של דקות בתוכו!

This feature is disabled because you don't have a secure connection.