Liber AL vel Legis

2
70
Det finns hjälp & hopp i andra besvärjelser. Visdomen säger: var stark! Då kan du bära mer glädje. Var inte djurisk; förfina din hänryckning! Om du dricker, drick med konstens åtta och nittio regler: om du älskar, överträffa med känslighet; och om du gör allt glädjefullt, låt det finnas finkänslighet däri!

This feature is disabled because you don't have a secure connection.